Nilsson Tratamientos de Agua
Segueix-nos

Política de qualitat i medi ambient

Missió

Presa de mostra i realització d’assajos analítics d’aigua, en aigües continentals tractades i en aigües de consum, tant per al sector públic com per al privat. Manteniment i tractament d’aigües per l’ús recreatiu, industrials i de consum. Fabricació i comercialitzem productes químics. Activitats de formació i consultoria.

 

Visió

La nostra VISIÓ per al futur és assegurar la continuïtat i el creixement de l’organització a nivell nacional mitjançant la innovació, la qualitat i la diversificació dels serveis que oferim; i amb la creació de noves seus o noves empreses del grup a llarg del territori nacional.

Política de Qualitat i Medi Ambient

Ens comprometem a subministrar productes i servei d’acord amb els requisits acordats amb els nostres clients i respectant el marc legal vigent, a més de millorar contínuament l’eficàcia dels nostres sistemes de gestió de la qualitat i de gestió mediambiental. Aquesta millora contínua és mesurable amb paràmetres predefinits i condueix al compliment dels objectius de l’empresa.

NILSSON TRACTAMENTS D’AIGUA opera sota un sistema de qualitat i de medi ambient, per a això compta amb el compromís de tota l’organització en el compliment i millorament del sistema de qualitat-medi ambient i bones pràctiques de laboratori

El Director Gerent considera la qualitat i el medi ambient com uns factors essencials per a l’èxit de l’empresa, de manera que la filosofia de qualitat i medi ambient de la nostra empresa es basa, en els següents compromisos per part de NILSSON TRACTAMENTS D’AIGUA:

 • Implementar una estructura organizacional técnica y administrativa que permita dar cumplimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Medioambiental implementado.
 • Asegurar los recursos que permitan cumplir con nuestros Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Medioambiental.
 • Cumplir el Sistema de Gestión de Calidad conforme la ISO 9001; cumplir el Sistema de Gestión Ambiental conforme la ISO 14001; y cumplir con los requisitos de competencia técnica del laboratorio de ensayo conforme la ISO/IEC 17025.
 • Cumplir en todo momento con la normativa medioambiental vigente, así como con los requisitos o compromisos de comportamiento medioambiental suscritos por la organización.
 • Potenciar una mejora continua de nuestro comportamiento de calidad y medioambiental, para lo cual se establecen y se revisan periódicamente los objetivos de calidad y de medioambiente.
 • Prevenir, controlar y minimizar los efectos medioambientales que nuestra actividad genera sobre el entorno, buscando nuevos métodos para reducir los impactos ambientales.
 • Gestionar de una manera racional los recursos naturales, reduciendo siempre que sea posible su consumo.
 • Efectuar los ensayos de acuerdo a los métodos seleccionados por el laboratorio.
 • Mantener y mejorar la competencia técnica del laboratorio y su imparcialidad.
 • Implementar acciones permanentes de formación, sensibilización y motivación sobre protección ambiental para el personal de la organización.
 • Aportar valor a nuestros clientes con los productos y servicios que suministramos. Evaluar la satisfacción de los clientes para conseguir una mejora continua.
 • Colaborar con nuestros proveedores como una parte fundamental de nuestra empresa.

Per al compliment de la política el Director Gerent s’assegura que s’estableixen els processos de comunicació a totes les parts interessades de l’organització.

 

SAMUEL GARCÍA BRIZZOLIS (Director Gerent)
Data d’aprovació: 03/07/2018

Responsabilitat social corporativa

SELLO RSA PYME 2023

NILSSON LABORATORIS estem compromesos amb la societat i el medi ambient, amb especial interès en la comunitat local on estem situats mantenint una relació constant i fluida amb tots els nostres grups d’interès.

Política anticorrupció i suborn

Codi ètic i de conducta

Codi ètic i de conducta per a proveïdors

Àrea de Clients